Съхранение на пелети

Съхранение на пелети – Кои са най-добрите практики?

Като един от най-ефективните методи за отопление на дома, правилното съхранение на пелети е изключително важно. Точно по тази причина, ние от SchneiderPellets, разписахме  следващите редове с най-добрите методи за съхранение. Осигуряването на идеални условия за съхранението им е от първостепенно значение. Прилагането на мерки за поддържане е от решаващо значение за дългосрочната жизнеспособност на […]

калоричност на пелети

Калоричност на пелети – Що е то?

За какво точно говорим като кажем “Калоричност на пелети”? Тъй като светът се насочва към устойчиви енергийни решения, разбирането на калоричността на пелетите става решаващо. Тези компактни, енергийно плътни материали, трансформират подхода ни към отоплението и производството на електроенергия.  Разгледайте този материал от SchneiderPellets, за да проучите важната им роля в едно по-зелено бъдеще. Научете […]

от какво се правят пелетите

От какво се правят пелетите и защо е важно

Дървените пелети са не само енергийно ефективно, но и екологично приемливо решение за отопление на пелети и производство на енергия. Въпросът, от какво се правят пелетите, разкрива интересен процес, превръщащ дървесни отпадъци в компактен и енергийно наситен източник на топлина. В тази статия ние от SchneiderPellets ще ви обясним за използваните материали, както и за […]

Качествените дървени пелети

Защо е важно да използваме качествени пелети?  В тази статия ние от „Schneider Pellets“ ще дадем точно обяснение за това как и защо качеството на един от най-модерните начини за отопление в днешно време е толкова важно. Пелети може да откриете на много места, но трябва да знаете кои са истински качествени пелети. Това е […]

Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии

Наименование на проекта: BG-RRP-3.006-0078-C01 „ Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии “ Наименование на процедурата: BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ Цел на процедурата: Целта на проекта е изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено […]

Повишаване нивото на дигитализация в предприятието – Финансирано от Европейския съюз

Наименование на проекта: BG-RRP-3.005-3801-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“. Наименование на процедурата: BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“. Цел на процедурата: Да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на предприятието чрез внедряване на информационни […]

По-стари