Права върху съдържанието в сайта

Цялото съдържание на всички статии, страници и снимки принадлежат на „Аксел Трейд 2009“ ЕООД и са защитени по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права. Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност, спрямо българското законодателство.

Права и задължения на потребителите

Потребителите на сайта имат право да споделят и препубликуват съдържанието или откъси от него в социални мрежи, само ако изрично е упоменато, че материала принадлежи на „Аксел Трейд 2009“ ЕООД и е поставен линк – източник към оригиналния web адрес в www.schneiderpellets.com. Публикуването на цели статии, части от статии или изображения в други сайтове, както и използването им за други цели, е възможно само след изрично писмено разрешение от носителите на авторските права. Моля, свържете се с нас на e-mail: sales@schneiderpellets.com или office@schneiderpellets.com, ако желаете да използвате части от съдържанието в сайта.

Ограничения на отговорността

„Аксел Трейд 2009“ ЕООД като собственик на www.schneiderpellets.com не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт. „Аксел Трейд 2009“ ЕООД не носи отговорност за субективността, полезността, пълнотата и точността на съдържанието в този сайт, поради възможност за различна интерпретация и възприемане. „Аксел Трейд 2009“ ЕООД си запазва право да променя настоящите Общи условия по всяко време, като всяка промяна ще бъде оповестена своевременно. За всички, неуредени въпроси в тези Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.

Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни, както и за Вашите права, произтичащи от това. Във връзка с използването на сайта, Ваши лични данни може да се събират по няколко начина.

Форма за контакт

При изпращане на съобщение посредством формата за контакт в сайта, се събират следните данни: име, e-mail и съобщение. Те се съхраняват в защитена папка.

Права на потребителя

Не забравяйте, че като потребител имате следните права по отношение на личните данни:
  • Имате право на улеснен достъп до данните, които се събират за вас. Това включва и предоставяне на повече информация за обработването на данните и гарантиране, че тази информация е налична по ясен и разбираем начин.
  • Правото да се знае кога личните данни са били обект на външно проникване.
  • Право на изтриване („право на забравяне“). Когато дадено лице вече не желае данните му да се обработват и не съществува законна причина те да се съхраняват, данните ще бъдат изтрити.