Технологична модернизация в предприятието – Финансирано от Европейския съюз… NextGenerationEU

юли 31, 2023

На 10.04.2023 г. „АКСЕЛ ТРЕЙД 2009” ЕООД и Министерство на иновациите и растежа подписаха договор за финансиране на проект № BG-RRP-3.004-0081-C01Технологична модернизация в предприятието“ по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“.

Целта на проектното предложение е повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига чрез цифровизация на технологичните процеси.

За изпълнение на заложената дейност „АКСЕЛ ТРЕЙД 2009” ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет:  „Доставка на дълготрайни активи с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет: Автоматична дозираща и пакетираща машина с микропроцесорно управление“ – 1 бр. и кани за участие всики заинтересовани лица.

Прогнозна
стойност на проекта:
718 000,00
лева

1. Публична покана | 2. Оферта_ПМС 80 | 3. Методика за оценка | 4. Декларация на кандидата | 5. Декларация ЕИК | 6. Изисквания към офертите | 7. Проект на договор | 8. Прил. Техническа спецификация 

Всички

Виж още

Сертификат EN Plus A1 – доказателство за най-високо качество

На 24.06.2019 г. фирма „Аксел Трейд 2009” ЕООД сертифицира пелетите си със сертификат EN Plus A1. Това значи, че нашият продукт отговаря на всички европейски изисквания за качество и е с клас А1 – най-високият! Сертификатът е издаден от италианския официален сертифициращ орган „ENAMAgroenergie“ с номер n. 2/188  в съответствие с регулаторните изисквания UNI EN […]

Four tips for properly storing wood pellets

When you read or hear somewhere „wood pellets – the fuel of the future“, rest assured that it is true. Ever since they entered the market in Europe back in 2010, this type of fuel has been hinting that it is going to „conquer“ the world. So, 10 years later, the results are already in. […]

Отопление на пелети – съвети и предимства

Все по-често домакинствата в България избират отопление на пелети. В последните години този вид гориво навлезе изключително бързо и това се дължи на позитивите, които има при употребата му. Ние от “Schneider Pellets” ще се постараем да ви дадем няколко ценни съвета за това какви са предимствата на отопление на пелети. Поради факта, че цената […]