Повишаване нивото на дигитализация в предприятието – Финансирано от Европейския съюз

декември 20, 2023

Наименование на проекта: BG-RRP-3.005-3801-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Наименование на процедурата: BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Цел на процедурата: Да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на предприятието чрез внедряване на информационни и комуникационни услуги и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на дейността на „АКСЕЛ ТРЕЙД 2009” ЕООД.

Очакван ефект: Очакваният ефект e чрез подкрепата по процедурата да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятието и да се подобри готовността му за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0.

Проектното предложение е съобразено с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход чрез ускорено прилагане на цифровите технологии в дейността на предприятието.

Резултат: Новите технологии и решения, базирани на ИКТ ще допринесат за оптимизиране на системите за управление, увеличаване на производителността, подобряване на пазарното присъствие на предприятието и развитие на потенциала му за устойчивост и растеж.

Обща стойност: 15 600 лева, от които 15 600 лева безвъзмездно финансиране.
Краен получател: „АКСЕЛ ТРЕЙД 2009” ЕООД

Начало: 03.07.2023 г.
Край: 03.07.2024 г.

Виж още

Отопление на пелети – съвети и предимства

Все по-често домакинствата в България избират отопление на пелети. В последните години този вид гориво навлезе изключително бързо и това се дължи на позитивите, които има при употребата му. Ние от “Schneider Pellets” ще се постараем да ви дадем няколко ценни съвета за това какви са предимствата на отопление на пелети. Поради факта, че цената […]

The advantages of pellets compared to other heating fuels

Wood pellets are increasingly „conquering“ the market in Bulgaria. This type of heating does not stop gaining supporters thanks to its main advantages – environmentally friendly and high calorific value. In this article, we from Schneider Pellets will show you what are the advantages of pellets over other heating fuels. Compared with electricity This type […]

Иглолистни пелети – защо да изберем този продукт

ИГЛОЛИСТНИ ПЕЛЕТИ – ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ТОЗИ ПРОДУКТ? Иглолистните пелети са едни от най-използваните начини за отопление през студените месеци. Ако сте избрали възможността през зимата да се отоплявате на пелети, най-вероятно се чудите какъв вид да изберете. Екипът на „Schneider Pellets” вярва, че най-качествени са тези от иглолистна целулоза и в следващите редове ще […]